Om oss

Leksvik bygdealmenning er en skog- og utmarkseiendom som eies av bruksberettigete i Leksvik.

Almenningen har ett styre bestående av 5 medlemmer og en bestyrer, samt varamedlemmer og en valgkomitee.

Alle styremedlemmer er bruksberettiget.

Følgende bruksberettiget sitter i styret:

  • Styreleder: Ander Grande
  • Styremedlem: Willy Lerstad
  • Styremedlem: Grete Storli
  • Styremedlem: Linn Merete Barstad Moan
  • Styremedlem Rune Ramdal

Bestyrer er ansatt gjennom avtale med ALLSKOG SA. Dagens bestyrer er Jenny Malene Haarberg.

Alle saker som kommer inn til almenningen blir behandlet av styret på styremøte. Det holdes ca 5.6 styremøter hvert år.