Hytter

På Leksvik bygdealmenning er det ca. 160 festeavtaler på hyttetomter. De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Vi har ledige tomter ved Okstjønna/Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.

Ved interesse for hyttetomt ta kontakt på mail leksvikba@allskog.no

Eierskifte

Ved endring av hytteeier skal dette meldes til almenningen med utfylt erklæring for hytteoverdragelse i 2 eksemplarer.

Hvis hytten skal tinglyses, må også skjøte fylles inn.

Det er ønskelig at hyttene tinglyses.

Festekontrakt

Alle hyttene på almenningen skal ha festekontrakt.

Festeavgiften betales en gang i året, og den reguleres hvert tiende år etter inngått avtale. Reguleringen er etter KPI-indeksen.

Hyttebygging

Alle søknader om hyttebygging skal innom Leksvik Bygdealmenning til godkjenning før de sendes til kommunen for endelig godkjennelse.

Søknad sendes på mail med beskrivelse av tiltaket. Beskrivelsen skal inneholde mål, tegninger og informasjon om tiltaket.