berries, cranberries, finland-4560704.jpg

Bruksrett

Eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift.

Bruksretten omfatter rett til trevirke og beite for eiendommens husdyr. Listen over bruksberettigete revideres ved hvert valgår.

Salg eller overdragelse av eiendom med bruksrett

Ved endring av eier på eiendom med bruksrett, må ny eier melde i fra om dette til almenningen hvis han/hun ønsker å ha bruksrett. Hvis ikke så faller bruksretten bort ved neste revidering.