Historien   |   Lovverket   |   Bruksregler   |   Kontakt

 

Hva er bygdealmenning?

 

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag.

Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn.

Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. Mange bruker arealer på eiendommen til beite eller til seterhold for husdyra. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.