Rypejakt

Jakt på rype administreres av Leksvik JFF. også i 2015.Søknadsfrist 1.august.

 

Elgjakta 2015

Elgjakta på almenningen er utleid på 3-års kontrakter gjeldende for 2014-2015-2016.

Elgjakta starter 25.september og varer fram til 31.oktober eller avsluttes så snart kvoten på 40 dyr er felt.

 

Tiltak for å forebygge interessekonflikter

Det er laget en oversikt over elgjaktledere. Ved annen jakt med hund og ved ettersanking av sau oppfordres det til at det tas kontakt med aktuell elgjaktleder med sikte på gjensidig info om hvor en tenker å gå den aktuelle dagen.

Jakt 2015

Opplegget for årets jaktsesong er klart. Det er blitt noen endringer (begrensninger) fra tidligere. Årsaken til dette er tilløp til for stor interessekonflikt mellom ulike grupper av jegere.

Småviltjakta 2015, priser og bestemmelser.

Rådyrjakta: Ordinær rådyrjakt starter 17/10

Småviltjakt med hund: Må ta kontakt med jaktleder elgjakt for gjensidig info.

Rapport av fellingsresultat: Depositum ved kjøp av jaktkort. Tilbakebetaling når rapporten leveres

Rapport vedr. småviltjakt og rådyrjakt

Jaktkortnr:*

Navn:*

Kontonr. for refusjon av depositum:*

Antall dager jaktet:*

Jaktområde:*
Fellingsresultat: (Husk å skriv på antall)

Art (for rådyr; kjønn og alder):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Kommentar

Innbetalt depositum på kr. 100,- betales tilbake ved innlevering av rapporten.