Ledige tomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt. De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt.

Det er pt 2 ledige tomter ved Okstjønna med utsikt ned mot Ramdalsvatnet. Videre er det 5 ledige tomter i Blankheia hyttefelt. Blankheia ligger ved setervegen mellom Imtjønnsetran og Hellåssetran.