Generell informasjon

 

Leksvik Bygdealmenning er en privat eiendom beliggende i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag. Almenningen eies av ca 200 jordbrukere i Leksvik hovedsogn. Vi dekker bruksbehovet på trematerialer og fyringsved for disse eierne. På eiendommens arealer som utgjør ca 25 % av kommunens totalareal, er det et rikholdig utbud av muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.

Jakt 2015

Opplegget for årets jaktsesong er klart. Det er blitt noen endringer (begrensninger) fra tidligere. Årsaken til dette er tilløp til for stor interessekonflikt mellom ulike grupper av jegere. Småviltjakta 2015, priser og bestemmelser. Rådyrjakta: Ordinær rådyrjakt starter 17/10 Småviltjakt med hund: Må ta kontakt med jaktleder elgjakt for gjensidig info. Rapport av fellingsresultat: Depositum ved kjøp av jaktkort. Tilbakebetaling når rapporten leveres.

Elgjakt 2015

For å unngå interessekonflikter mellom elgjakt og annen bruk av terrenget er det laget en oversikt over jaktledere. Ved annen jakt med hund og ved ettersanking av beitedyr oppfordres det til å ta kontakt med aktuell jaktleder kvelden før en tenker seg ut. Der kan det gis gjensidig info om hvor en tenker å gå.

Hyttetomter

På almenningen er det ca 160 festeavtaler for hyttetomt. De fleste tomtene er i regulerte små hyttefelt, men også mye spredt. Vi har ledige tomter ved Okstjønna /Ramdalsvatnet og i Blankheia i nærheten av Hølåssetra.